Drużyna Hiszpanii w Hotelu Gdańsk

Tłumnie witana przez kibiców hiszpańskich, polskich, mieszkańców miasta i liczne media z całego świata, drużyna pojawiła się w hotelu w samo południe. Ze strony Hotelu oficjalnie przywitana została przez Pana Prezesa Romana Kindę, Panią Dyrektor Karolinę Wójcik i przedstawicieli wszystkich działów operacyjnych Hotelu Gdańsk.
» więcej


Price of the day
Phone
Hotele GdańskHotelHotel GdańskHotelTwitterInstagram
pfr