VIP-y w Hotelu Gdańsk

Gośćmi Butikowego kompleksu Hotel Gdańsk często są znakomite osobistości, włączając
w to elitę świata – laureatów Nagrody Nobla, wybitnych polityków i artystów.

Iga Świątek w Hotelu Gdańsk

Price of the day
Phone
Hotele GdańskHotelHotel GdańskHotelTwitterInstagram
pfr