VIP-y w Hotelu Gdańsk

Gośćmi Butikowego kompleksu Hotel Gdańsk często są znakomite osobistości, włączając
w to elitę świata – laureatów Nagrody Nobla, wybitnych polityków i artystów.


Price of the day
Phone
Hotele GdańskHotelHotel GdańskHotelTwitterInstagram
ue