Fundusze Unijne

Fundusze UE
HOTEL GDAŃSK BROVARNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 realizuje projekt w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: ,,Dotacja na kapitał obrotowy dla HOTEL GDAŃSK BROVARNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Cel projektu: Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie bieżącej działalności Firmy dotkniętej negatywnymi skutkami wystąpienia epidemii COVID-19.  Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wydatków związanych z finasowaniem kapitału obrotowego. Firma oczekuje, iż w wyniku realizacji projektu zaspokoi swoje bieżące potrzeby oraz utrzyma płynność finansową.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020
Wartość projektu:  131 208,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  131 208,00 zł

Price of the day
Phone
Hotele GdańskHotelHotel GdańskHotelTwitterInstagram
ue